DANH MỤC

Lịch công tác từ 16/8 đến 22/8/2021

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều
Thứ 2
(16/8/2021)
14h: làm việc với Công ty TNHH Basic Medical Việt Nam – PGĐ Lê Ngọc Minh

14h30: Hội nghị phối hợp, hướng dẫn về ký kết Hợp đồng BT dự án Quảng Trường Biển – PGĐ Lê Hữu Viên + XDVB

Thứ 3
(17/8/2021)
8h: dự lớp tập huấn trực tuyến hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 – PGĐ Lê Ngọc Minh  14h: họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Thanh Hóa – GĐ Bùi Đình Sơn
Thứ 4
(18/8/2021)
Thứ 5
(19/8/2021)
Thứ 6
(20/8/2021)
Thứ 7
(21/8/2021)
Chủ nhật
(22/8/2021)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp