DANH MỤC

Lịch công tác từ 28/12 đến ngày 03/01/2021

Ngày tháng

Lịch sáng

Lịch chiều

Thứ 2
(28/12/2020)

– 7h30: Họp tại UBND tỉnh – GĐ Bùi Đình Sơn

– 7h30: Dự HN tổng kết công tác nội chính – PGĐ Hoàng Văn Truyền + Văn phòng

Thứ 3
(29/12/2020)

 8h: Hội thảo trao đổi, thảo luận về kết quả
kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề pháp luật về giá – PGĐ Lê Hữu Viên + Phòng XDVB
-13h45: Hội nghị tổng kết phòng chống tội phạm…PGĐ Hoàng Văn Truyền

-14h: họp dự án trang trại tổng hợp nuôi cá tại Sầm Sơn – Phòng XDVB

Thứ 4
(30/12/2020)

14h: Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia – PGĐ Lê Ngọc Minh

Thứ 5
(31/12/2020)

 8h: Về triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021- GĐ Bùi Đình Sơn

Thứ 6
(01/1/2021)

Thứ 7
(02/1/2021)

Chủ nhật
(03/1/2021)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp