DANH MỤC

Lịch công tác từ ngày 01/3 đến 07/3/2021

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều
Thứ 2
(1/3/2021)
Thứ 3
(2/3/2021)
*8h: hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2021 – PGĐ Lê Ngọc Minh

*8h: họp nghe báo cáo, giải quyết một số nội dung theo kiến nghị của các sở, ngành – PGĐ Lê Hữu Viên

*8h: họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Thanh Hóa – GĐ Bùi Đình Sơn + phòng XDVB

14h: Họp Nghe báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp các tổ chức thuộc sở và đương đương; các tổ chức thuộc UBND cấp huyện – GĐ Bùi Đình Sơn
Thứ 4
(3/3/2021)
 14h: Họp nghe báo cáo, giải quyết một số nội dung theo kiến nghị của UBND thành phố Thanh Hóa – GĐ Bùi Đình Sơn
Thứ 5
(4/3/2021)
 7h30: họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 – GĐ Bùi Đình Sơn  13h30: họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 – GĐ Bùi Đình Sơn
Thứ 6
(5/3/2021)
*8h: Họp nghe báo cáo, giải quyết một số nội dung – PGĐ Lê Hữu Viên

*13h30: họp Hội đồng tư vấn pháp luật của tỉnh – PGĐ Lê Hữu Viên

*14h: Họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trang trại tổng hợp nuôi trồng thủy sản và nhân ươm giống cây trồng tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn – GĐ Bùi Đình Sơn

Thứ 7
(6/3/2021)
Chủ nhật
(7/3/2021)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp