DANH MỤC

Lịch công tác từ ngày 05/7 đến 11/7/2021

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều
Thứ 2
(5/7/2021)
 8h30: xem xét giải trình đề nghị chấp thuận Dự án cải tạo, nâng cấp Dây chuyền 1 – Nhà máy xi măng Công Thanh – GĐ Bùi Đình Sơn + XDVB  13h30: dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – PGĐ Lê Ngọc Minh + TGPL

14h: Thảo luận, giải quyết một số nội dung – PGĐ Lê Hữu Viên

Thứ 3
(6/7/2021)
8h: họp xem xét kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự, thủ tục tại dự án – PGĐ Lê Hữu Viên
Thứ 4
(7/7/2021)
 14h: họp về Đề án Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa – PGĐ Lê Hữu Viên
Thứ 5
(8/7/2021)
Thứ 6
(9/7/2021)
14h: tham mưu giải quyết đề nghị giao một
phần khu đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất – phòng XDVB
Thứ 7
(10/7/2021)
Chủ nhật
(11/7/2021)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp