DANH MỤC

Lịch công tác từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

07/9/2020

14h họp nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040; Đề án thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định – PGĐ Lê Hữu Viên

Thứ ba

08/9/2020

* 7h45 Hội nghị trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã – PGĐ Lê Ngọc Minh

* 8h họp nghe báo về trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương dự án nhà ở và Điều chỉnh bổ sung các tuyến đường vào quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 – PGĐ Lê Hữu Viên

Thứ tư

09/9/2020

8h họp nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040; Đề án thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định – PGĐ Lê Hữu Viên 14h Họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai – PGĐ Lê Hữu Viên + phòng XDVB
Thứ năm

10/9/2020

Thứ sáu

11/9/2020

7h30 hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ – Văn phòng *13h30 hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ – Văn phòng

*14h họp Hội đồng thẩm định giá đất – GĐ Bùi Đình Sơn

Thứ bảy

12/9/2020

Chủ nhật

13/9/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp