DANH MỤC

Lịch công tác từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều
Thứ 2
(11/1/2021)
15h30: dự hội nghị tổng kết Hội doanh nghiệp năm 2020 – PGĐ Lê Hữu Viên
Thứ 3
(12/1/2021)
Thứ 4
(13/1/2021)
 7h30: Tổng kết công tác Hội nông dân năm 2020 – PGĐ Hoàng Văn Truyền
Thứ 5
(14/1/2021)
 7h30: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021  13h30: Nghe báo cáo về Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 và số 2 Thanh Hóa – PGĐ Lê Hữu Viên

15h: họp nghe và thảo luận 02 dự thảo Đề án: Dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, giai đoạn 2021 – 2025 và dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự” – GĐ Bùi Đình Sơn

Thứ 6
(15/1/2021)
7h30:  Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, ngành khoa học và công nghệ – PGĐ Lê Hữu Viên 13h30: dự HN tổng kết công tác Hội Luậ Gia năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 – PGĐ Hoàng Văn Truyền
Thứ 7
(16/1/2021)
Chủ nhật
(17/1/2021)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp