DANH MỤC

Lịch công tác từ ngày 12/10 đến 18/10/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

12/10/2020

 7h30 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tư pháp – PGĐ Lê Ngọc Minh + Văn phòng  13h30 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tư pháp – PGĐ Lê Ngọc Minh + Văn phòng

Thứ ba

13/10/2020

14h Họp giải quyết đề nghị thu hồi đất vào bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 – phòng XDVB

Thứ tư

14/10/2020

 7h30 Hội nghị trực tuyến về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương – PGĐ Lê Ngọc Minh

Thứ năm

15/10/2020

Thứ sáu

16/10/2020

 13h30 Hội nghị tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016 – 2020”… – Phòng PBGDPL

Thứ bảy

17/10/2020

Chủ nhật

18/10/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp