DANH MỤC

Lịch công tác từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

24/8/2020

 *8h Họp rà soát dự án Núi Long – Phòng XDVB

*8h Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường – Phòng XDVB

Thứ ba

25/8/2020

* 7h30 họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 – GĐ Bùi Đình Sơn

*7h50 dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 7 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia – phòng XDVB

 *14h Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường – Phòng XDVB

Thứ tư

26/8/2020

7h30 họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện các kết luận mới của Bộ Chính trị – PGĐ Lê Hữu Viên  15h dựu họp nghe báo cáo các dự án – GĐ Bùi Đình Sơn + phòng XDVB

Thứ năm

27/8/2020

 14h dựu họp nghe báo cáo các dự án – GĐ Bùi Đình Sơn + phòng XDVB

Thứ sáu

28/8/2020

Thứ bảy

29/8/2020

Chủ nhật

30/8/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp