DANH MỤC

Lịch công tác tuần từ 29/11 đến 5/12/2021

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều
Thứ 2
(29/11/2021)
Thứ 3
(30/11/2021)
 8h: Hội nghị triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh – PGĐ Hoàng Văn Truyền + phòng PBGDPL

8h: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan – PGĐ Lê Hữu Viên + phòng XDVB

Thứ 4
(1/12/2021)
 8h: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan – PGĐ Lê Hữu Viên + phòng XDVB
Thứ 5
(2/12/2021)
Thứ 6
(3/12/2021)
Thứ 7
(4/12/2021)
Chủ nhật
(5/12/2021)

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp