DANH MỤC

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
Liên quan đến vướng mắc trong việc miễn, giảm thuế thu nhập DN (TNDN) đối với dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1113/TCT-CS hướng dẫn cơ quan Thuế địa phương thực hiện.

Theo Tổng cục Thuế, việc xác định tiêu thức đầu tư mở rộng và thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng được chia vào từng thời kỳ và có những chính sách ưu đãi thuế tương đồng hoặc khác nhau.

Chẳng hạn như: Thời kỳ 2004-2006, được thực hiện theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; thời kỳ 2007-2008 được thực hiện theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính. 2 Thông tư có chung qui định: Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan Thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư.

Thông tư số 134/2007/TT-BTC quy định thêm: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Từ năm 2009 đến nay, chính sách miễn giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng được thực hiện theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó, DN đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tuy nhiên, các DN có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo Tổng cục Thuế, liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư mở rộng kể từ kỳ tính thuế từ năm 2009 đến nay, về tiêu thức hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm thời kỳ từ 2009 đến nay chưa được quy định cụ thể tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC và cũng đang là vướng mắc chung của một số cơ quan Thuế, DN gặp phải trong quá trình thực hiện. Hiện, Tổng cục Thuế đang tổng hợp đề xuất của các cục thuế để trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN.

Theo VIBOnline

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp