DANH MỤC

Mời dự hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Mời dự hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

1. Thành phần:

– Lãnh đạo Sở

– Trưởng, phó phòng; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Sở;

– Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30′ ngày 23 tháng 7 năm 2015 (Thứ Năm)

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Sở Tư pháp

Đề nghị các đồng chí đến dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp