DANH MỤC

Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ tại địa bàn trọng điểm

Thự hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 5-2-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 423/KH-STP ngày 22-7-2020 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020; Sở Tư pháp đã phối hợp với các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước, Như Xuân, thị xã Nghi Sơn tổ chức 6 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 2.000 cán bộ là đại điện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cán bộ công chức UBND cấp huyện, báo cáo viên pháp luật huyện; công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã, các tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; hòa giải viên ở cơ sở, trưởng các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ nòng cốt ở cơ sở của các xã địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật ở huyện Quan Hóa” năm 2020.

Tại các lớp tập huấn, học viên đã được nghe báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL; về các quy định của pháp luật như: Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Ngoài ra, những người tham gia lớp bồi dưỡng còn được các báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về các lĩnh vực nói trên.

Trên cơ sở các kiến thức pháp luật được trang bị tại các hội nghị do Sở Tư pháp tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL sẽ tiếp tục truyền tải các quy định của pháp luật tới toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật góp phần xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Theo: baothanhhoa.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp