DANH MỤC

NHẬP QUỐC TỊCH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH

NHẬP QUỐC TỊCH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Ngày 21 tháng 12 năm 2010 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 4576/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Điều 22 luật Quốc tịch Việt nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá: giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không có quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/7/2009 hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 

Để thực hiện triển khai tốt Kế hoạch và có cơ sở làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đảm bảo quyền lợi của những người không có quốc tịch sống ổn định trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ngày 28/12/2010 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1116/STP-HCTP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức rà soát, thống kê lập danh sách những người không có quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/7/2009 hiện đang cư trú trên địa bàn địa phương. Hướng dẫn hỗ trợ người dân làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, bản khai lý lịch. Gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 15/3/2011 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, tiến hành thủ tục tiếp theo để nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân.

Điều 22 luật Quốc tịch Việt nam 2008 quy định: “Người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày Luật này có hiệu lực và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo trình tự, thủ tục và hồ sơ do Chính phủ quy định”.

Theo quy định trên thì cần lưu ý mấy vấn đề sau đây:

Về đối tượng: Người không quốc tịch phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí sau:

1) Không có các giấy tờ tuỳ thân để chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài,

2) Đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày Luật có hiệu lực (chỉ có nơi cư trú tại Việt Nam, không có nơi cư trú ở nước ngoài),

3) Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt nam

Hồ sơ: hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam chỉ bao gồm:

1) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

2) Bản khai lý lịch.

(theo mẫu quy định)

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Lệ phí: Miễn lệ phí.

Còn đối với những người không quốc tịch, kể cả những người di cư tự do tại các tỉnh có biên giới với Trung quốc, Lào, Campuchia cư trú ổn định tại Việt Nam chưa đủ 20 năm tính đến ngày Luật quốc tịch 2008 có hiệu lực hoặc cư trú một thời gian dài sau ngày Luật này có hiệu lực nếu có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam sẽ được xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam theo thủ tục thông thường quy định tại các điều 19, 20 và 21 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Ngọc Minh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp