DANH MỤC

Những kết quả đạt được sau 5 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Những kết quả đạt được sau 5 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp
Luật Lý lịch tư pháp được ban hành năm 2010, là bước ngoặt trong việc đưa hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp ( LLTP) đi vào nề nếp và có hệ thống.

 

Ngay sau khi Luật LLTP đượcthông qua, để bảo đảm cho việc cấp Phiếu LLTP được triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 2603/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu LLTP; Quyết định 2716/QĐ-UB ngày 06/08/2013 triển khai Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tổ chức hội nghị triển khai Luật đến toàn thể cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Đồng thời Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án đã ký kết Quy chế liên ngành số 2244/QCLN-STP-CA-TA-THA ngày 03/12/2015 trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Để tăng cường cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc cấp Phiếu LLTP, ngày 25/12/2015, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2400/KH-STP ngày 25/12/2015 về triển khai việc đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để hạn chế tình trạng chậm trả kết quả cấp Phiếu LLTP cho công dân, Sở đã phối hợp với Trung tâm LLTP quốc gia thực hiện giải pháp “Kiềng ba chân ” trong tra cứu thông tin qua đường truyền mạng (không gửi hồ sơ bằng giấy mà gửi qua đường truyền Internet). Đến nay, đã hạn chế triệt để tình trạng chậm trả kết quả Phiếu LLTP cho công dân; tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn đạt 99,9%. Đây là bước đột phá, sự quyết tâm của Lãnh đạo Sở Tư pháp và Thanh Hóa cũng là một trong sáu địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai giải pháp “Kiềng ba chân”. Bình quân mỗi năm, Sở Tư pháp đã cấp gần 10.000 Phiếu LLTP.
Hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP cũng đã được Sở Tư pháp thực hiện bài bản, có hệ thống. Sở đã tăng cường cán bộ, trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác LLTP như: máy tính; máy phô to; máy điều hòa; máy in, 10 tủ chuyên dùng đựng hồ sơ LLTP; in 20.000 bìa hồ sơ LLTP; bố trí kho lưu trữ hồ sơ. Từ ngày 01/07/2010 đến 31/12/2015 Sở Tư pháp đã tiếp nhận 44.460 thông tin LLTP, chủ yếu là thông tin của các Tòa án gửi đến (32.791 thông tin); đã cập nhật vào phần mềm Cơ sở dữ liệu LLTP 17.511 hồ sơ; 16.047 thông tin LLTP bổ sung. Do dữ liệu chưa đầy đủ nên hiện nay Sở Tư pháp chưa thực hiện được việc tra cứu thông tin để cấp Phiếu LLTP mà vẫn phải phối hợp với Công an tỉnh, Cục Lý lịch Tư pháp – Bộ Tư pháp để tra cứu thông tin.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc như:Thanh Hóa là tỉnh có số dân đông, địa bàn rộng, số lượng thông tin án tích nhiều nhưng số lượng cán bộ được bố chỉ mới chỉ có 2/3 so với Đề án đặt ra; số lượng thông tin LLTP gửi đến chưa đều, chưa đầy đủ; các thông tin của cơ quan Công an, Viện kiểm sát, UBND cấp xã, huyện gửi còn rất ít mặc dù Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn việc gửi thông tin và đã ký kết quy chế phối hợp; việc tra cứu thông tin LLTP chưa thực hiện được tại Sở Tư pháp, vẫn phải phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu của ngành Công an nên ảnh hưởng đến thời hạn cấp phiếu LLTP.
Để đạt được những kết quả trên, ngành Tư pháp đã được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản để triển khai, thực hiện kịp thời. Đồng thời, với sự quyết tâm, nỗ lực của Lãnh đạo và cán bộ Sở Tư pháp trong việc tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác Lý lịch tư pháp. Xứng đáng là một trong những đơn vị mũi nhọn, tiên phong trong việc thúc đẩy hoạt động lý lịch tư pháp phát triển lên tầm cao mới.
Lê Nguyệt

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp