DANH MỤC

Những khó khăn, bất cập và vấn đề đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác Giám định tư pháp

Trong thời gian qua, thực hiện quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004, các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được kiện toàn một bước. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp còn một số bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hoạt động tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh vẫn chưa được ban hành đầy đủ và kịp thời, dẫn đến nhiều quy định chưa thực sự đi vào thực tiễn. Chế độ bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ người giám định tư pháp được ban hành và tổ chức thực hiện chậm nên chưa động viên, thu hút được người làm giám định tư pháp; quy định về phí giám định tư pháp vẫn chưa được ban hành; các quy trình, quy chuẩn giám định tư pháp trong các lĩnh vực chưa được các Bộ, ngành chủ quản quan tâm xây dựng. Do đó, đến nay hầu hết các lĩnh vực giám định tư pháp vẫn chưa có quy định về quy trình, quy chuẩn chuyên môn .v.v..

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp