DANH MỤC

Nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  1. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH ANH

– Địa chỉ trụ sở: Số nhà 124, Khu liền kề Bào Ngoại, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Số Giấy đăng ký hoạt động: 36/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 07/01/2021 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Mai Thị Hà, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 14/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 01/12/2010.

  1. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ACE

– Địa chỉ trụ sở: Số nhà 22/661 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Số Giấy đăng ký hoạt động: 34/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 24/12/2020 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Vũ Thanh Phong, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1326/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 02/12/2016.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp