DANH MỤC

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Quyết định Số 4430/QĐ-HĐTD ngày 29 tháng 10 năm 2019

Xem chi tiết  tại đây!

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp