DANH MỤC

Phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Ngày 20/4/2021, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Thông tư số 01/2021/TT/BNV, ngày 11/1/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường của một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Tư pháp phổ biến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; những nội dung chính của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đó, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015. Luật gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; các quy trình tổ chức tiến hành bầu cử…

 Đ/c Hoàng Văn Truyền – PGĐ Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung phục vụ cho công tác tuyên truyền về bầu cử.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Văn Truyền đã giới thiệu những nội dung phục vụ cho công tác tuyên truyền về bầu cử như hướng dẫn quy định về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23-5-2021 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Chính vì vậy công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử rất quan trọng, đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về bầu cử, trên cơ sở đó tham mưu cho hội đồng bầu cử ban hành công văn, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử để các quy định của pháp luật thấm sâu vào các tầng lớp Nhân dân, giúp người dân nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

BTH

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp