DANH MỤC

Quy định về bảo hiểm đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ

Quy định về bảo hiểm đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ
Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 07/02/2012.

Tuy nhiên, Thông tư không quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với từng loại bảo hiểm ; thông tư cho phép các bên thỏa thuận về mức trách nhiệm bảo hiểm , phí bảo hiểm trên cơ sở đánh giá rủi ro.

Như vậy, ngoài việc mua bảo hiểm là trách nhiệm (để không bị xử phạt hành chính từ 5 đến 50 triệu đồng theo điều 19 của Nghị định 111/2009/NĐ-CP)

Doanh nghiệp cần ý thức về những thiệt hại không được bồi thường như:

– Số tiền trả cho người lao động, bên thứ ba vượt quá mức trách nhiệm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

– Thiệt hại về tài sản sau 10 năm, về con người sau 30 năm kể từ ngày xảy ra sự cố hạt nhân.

– Chi phí giảm thiểu tổn thất, ngăn chặn tổn thất lây lan.

– Môi trường ô nhiễm, suy thoái do sự thay đổi khi vận hành thiết bị bức xạ dẫn đến việc xử lý ô nhiễm nhiều hơn tiêu chuẩn đang có mà không thoả thuận trước với doanh nghiệp bảo hiểm và chưa được bên này đồng ý trước bằng văn bản./.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2012.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp