DANH MỤC

Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá

Ngày 16/5/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTP Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự, hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Nội dung  Thông tư 06/2017/TT-BTP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp