DANH MỤC

Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

Nội dung Quyết định tại file đính kèm!

♦ 3716/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp