DANH MỤC

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nạ,i tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020

289/QĐ-STP 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp