DANH MỤC

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2016

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2016
Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Quyết định số 35/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2016.

 

Kế hoạch đã cụ thể hóa Chương trình công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 04/02/2016; những nhiệm vụ cụ thể từng tháng trong năm, thời gian hoàn thành.

Nội dung Kế hoạch

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp