DANH MỤC

Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 24/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về ban hành kế hoạch Chương trình công tác năm 2021 và để triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong các ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Yên Định và Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho gần 700 đại biểu tham dự (các đại biểu đều là cán bộ quản lý công tác thanh niên thuộc huyện đoàn, phòng nội vụ, phòng lao động, phòng tư pháp, cán bộ đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; Tuyên truyền viên pháp luật, đoàn viên thanh niên) tại huyện Yên Định và Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn.

Hội nghị tại huyện Yên Định

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Sở Tư pháp đã truyền tải các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bầu cử tới các đại biểu, đặc biệt báo cáo viên đã nhấn mạnh các quyền, nghĩa vụ của công dân đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 tới đây, qua bầu cử các cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cư tri và nhân dân cũng như góp phần đưa ra những chính sách xây dựng đất nước.

Hội nghị tại Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn

Những nội dung về pháp luật hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống ma túy… cũng được báo cáo viên triển khai tại Hội nghị, việc truyền tải các quy định của pháp luật đến với Thanh niên sẽ giúp Thanh niên có những nhìn nhận, đánh giá và thực hiện các hành vi đảm bảo chuẩn mực, theo đúng quy định của pháp luật.

Để nâng cao hơn nữa kỹ năng tuyên truyền các quy định của pháp luật tới đối tượng được tuyên truyền, báo cáo viên đã dành thời gian truyền đạt các kỹ năng về tuyên truyền pháp luật cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự Hội nghị, qua đó giúp cho các đồng chí Tuyên truyền viên ở cơ sở có khả năng tổ chức các Hội nghị hoặc triển khai các nội dung về tuyên truyền các quy định của pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Theo Kế hoạch đã được ban hành, trong thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tổ chức hội nghị tập huấn, nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cũng như tuyên truyền một số quy định của pháp luật về các lĩnh vực pháp luật hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống ma túy… tới đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn và thanh niên trên địa bàn một số huyện, thị xã như: Hậu Lộc, Bỉm Sơn, Thạch Thành, Hoằng Hóa, Nông Cống….nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

                                                                                             PBGDPL

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp