DANH MỤC

Sở Tư pháp giới thiệu danh sách 09 Luật và 04 Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV

STT
Tên Luật/Nghị quyết
Ngày hiệu lực
Nội dung
1
01/07/2019
2
01/01/2020
3
01/01/2020
4
01/07/2019
5
01/07/2019
6
01/07/2020
7
01/01/2019
8
01/07/2019
9
01/07/2019
10
Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
11
Nghị quyết số 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
12
Nghị quyết số 71/2018/QH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
13
Nghị quyết số 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp