DANH MỤC

Sở Tư pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021

Chiều 8-11, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và tổng kết Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật năm 2021.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật – Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2021.

Ngày 20-6-2012, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó lấy ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 30-9-2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh với chủ đề: Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2021, các ngành, các cấp trên địa bàn Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy lùi đại dịch COVID – 19, thúc đẩy kinh tế kinh tế – xã hội phát triển.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội; đảm bảo Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 được tổ chức sâu sắc, thiết thực, gắn bó chặt chẽ với yều cầu, đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội và công cuộc đổi mới của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Sở Tư pháp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Riêng Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 675/KH-STP, ngày 13-10-2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật – Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2021. Sau gần 1 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút được 53 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 7 phòng và 5 đơn vị trực thuộc.

Thí sinh Hoàng Diệu Thùy (Phòng Bổ trợ Tư pháp) trình bày bài dự thi.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã trao Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi.

Cuộc thi không chỉ là hoạt động nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, mà còn là dịp để mỗi cán bộ tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, kiểm tra, đánh giá khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; vận dụng thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch của ngành, của tỉnh đề ra trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác được giao

Theo: baothanhhoa.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp