DANH MỤC

Sở Tư pháp: Kiểm tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2014

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 1480/KH-STP kiểm tra tổ chức và hoạt động của Tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Theo đó, mục đích là thông qua công tác kiểm tra để có cơ sở đánh giá về tổ chức hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện những thiếu sót trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản để có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa hậu quả. Mặt khác nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tổng hợp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của tổ chức bán đấu giá tài sản, những vướng mắc, bất cập khi thực hiện các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản để kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra: Trụ sở, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của các tổ chức bán đấu giá tài sản; Việc thực hiện trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê; Việc lập và sử dụng các loại sổ và lưu trữ các hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối tượng kiểm tra là Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Thanh Hóa, Công ty TNHH tư vấn và đấu giá Thanh Hóa; Công ty cổ phần xây dựng và đấu giá Thăng Long, Công ty cổ phần đấu giá Sông Mã, Công ty TNHH thương mại và đấu giá tài sản Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV tư vấn bán đấu giá toàn cầu.

Phạm vi kiểm tra là tổ chức và hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản từ ngày 01-01-2013 đến ngày 30-9-2014. Thời gian đi kiểm tra từ ngày 10 tháng 11 đến 30-11-2014.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp