DANH MỤC

Sở Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 28/7/2022, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022 Sở Tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, với sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nổi bật như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế đã đi vào chiều sâu, đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước được thống nhất, chặt chẽ. Tham gia ý kiến vào 21 dự thảo văn bản theo yêu cầu của Trung ương; thẩm định 109 dự thảo văn bản của tỉnh; tham gia ý kiến 265 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; hình thức tuyên truyền đa dạng giúp chuyển tải nội dung quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận. Sở Tư pháp đã phối hợp với một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 15 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức 2 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 600 đại biểu làm công tác quản lý Nhà nước về hòa giải, tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hành chính – Bổ trợ tư pháp tiếp tục thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với các các cơ quan xác minh việc đăng ký hộ tịch cho 5 trường hợp, tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài cho 1 trường hợp; các địa phương đã giải quyết 36 trường hợp nuôi con nuôi trong nước. Phòng Tư pháp các huyện thực hiện chứng thực 14.744 bản sao từ bản chính. Cập nhật vào cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp 14.322 hồ sơ; phối hợp với các cơ quan xác minh, cấp 19.586 phiếu Lý lịch tư pháp.

Toàn cảnh hội nghị

Sở Tư pháp phối hợp với Hội Công chứng viên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho toàn thể công chứng viên và nhân viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, 51 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 105.618 hợp đồng giao dịch; chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký 133.482 trường hợp. Thu phí công chứng, chứng thực gần 37,59 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3,32 tỷ đồng.

Công tác quản lý Nhà nước về bán đấu giá tài sản được tăng cường, trọng tâm là công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã có những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả nên các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá. Toàn tỉnh hiện có 42 tổ chức đấu giá tài sản với 50 đấu giá viên. Trong đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện 65 cuộc, đấu giá thành 41 cuộc.

Công tác bổ trợ tư pháp được tăng cường quản lý, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả. Công tác trợ giúp pháp lý được nâng cao, chất lượng hiệu quả, triển khai tích cực, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện 817 vụ việc; thực hiện được 236 vụ việc tham gia tố tụng, trong đó hình sự: 205 vụ việc; dân sự, hôn nhân gia đình: 29 vụ việc; hành chính: 2 vụ việc với 236 người được trợ giúp pháp lý.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân của Sở.

Đ/c Lê Hồng Thanh – Trưởng phòng Tư pháp thị xã Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện trao đổi kinh nghiệm, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Trên cơ sở đó, lãnh đạo sở và đại diện các phòng, đơn vị thuộc sở đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tư pháp Thanh Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, để khắc phục những hạn chế và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch đầu năm; tích cực, chủ động nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời tham mưu các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác tư pháp tại địa phương góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh/.

Phạm Sơn

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp