DANH MỤC

Sở Tư pháp: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Sở Tư pháp: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Chiều ngày 11/7/2016, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Tư pháp 27 huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức Sở Tư pháp. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan Tư pháp trong tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, chú trong vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016 của Bộ Tư pháp và Chương trình công tác tư pháp của địa phương. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, được chú trọng cả về tiến độ và chất lượng. Tham gia thẩm định 100% các dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; 159 dự thảo văn bản có chưa QPPL của UBND tỉnh và các sở, ngành; trực tiếp tham mưu hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 23 vụ việc pháp luật ở địa phương. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, kế hoạch đơn giản hóa TTHC, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện kiểm soát chất lượng 590 TTHC (tăng 482 TTHC so với cùng kỳ năm 2015).
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường, đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương cho 500 cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh để đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh được tiếp thu, theo dõi. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và Sở Tư pháp đã đạt giải B là đơn vị xuất sắc. Ký kết chương trình phối hợp với sở, ban, ngành về công tác tuyên truyền PBGDPL giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho gần 3.000 đại biểu. Các địa phương đã tổ chức 2.490 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho gần 199 nghìn lượt người tham dự.
Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch cho cơ sở, trong đó chú trọng đến những nội dung mới của Luật Hộ tịch, nhiệm vụ mới được chuyển giao thẩm quyền cho cấp huyện. Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai và thực hiện việc tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu điện từ ngày 01/6/2016. Hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp đã đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của công dân. Sở đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp 140 vụ việc cho 140 người; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho 180 trợ giúp viên, cộng tác viên. Công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng tiếp tục được tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng. Sở đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tư pháp cho 260 học viên, phối hợp với các huyện tổ chức 06 lớp tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho 400 học viên.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề vướng mắc trên các lĩnh vực chuyên môn như công tác xây dựng, kiểm tra văn bản, tuyên truyền, PBGDPL, kiểm soát TTHC, đăng ký và quản lý hộ tịch.v.v. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở đã ghi nhận kết quả đạt được và những đề xuất kiến nghị của các phòng, đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện. Đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị cần tập trung thực hiện đảm bảo theo kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2016.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp