DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2015

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2015
Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Quyết định số 19/QĐ-STP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2015.

Kế hoạch đã cụ thể hóa Chương trình công tác Tư pháp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 09/02/2015; những nhiệm vụ cụ thể từng tháng trong năm, thời gian hoàn thành.

Nội dung Kế hoạch

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp