DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai việc đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai việc đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến
Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 2400/KH-STP về triển khai việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích là để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”; tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ như tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; xây dựng quy trình nghiệp vụ về đăng ký Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xác minh thông tin phục vụ việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính cho đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Tư pháp và đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

 

Thanh Hoa

Nội dung Kế hoạch 2400/KH-STP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp