DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Quy chế xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ban hành Quy chế xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Ngành Tư pháp Thanh Hóa

Nội dung Quyết định 147/QĐ-UBND

Biểu mẫu kèm theo

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp