DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa có Q.Giám đốc mới

Sở Tư pháp Thanh Hóa có Q.Giám đốc mới
Ngày 31/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc giao quyền Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa cho đồng chí Phạm Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp kế từ ngày 01/4/2014 cho thay cho đồng chí Dương Khánh, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp về hưu.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp