DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa phối hợp triển khai Luật lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp Thanh Hóa phối hợp triển khai Luật lý lịch tư pháp
Để thực hiện có hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp, vừa qua Sở Tư pháp Thanh Hóa đã có công văn gửi Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện triển khai Luật LLTP trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2010 các cơ quan Tòa án, thi hành án dân sự và các cơ quan tổ chức khác sẽ có trách nhiệm gửi thông tin Lý lịch tư pháp của đương sự ( gồm thông tin về án tích và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã ) cho Sở Tư pháp để lập hồ sơ Lý lịch tư pháp . Cụ thể Sở Tư pháp Thanh Hóa đã đề nghị:

 

1- Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện và chỉ đạo các TAND cấp huyện cung cấp thông tin LLTP như sau: :

a- Thông tin LLTP về án tích:

Các Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và các Tòa án đã ra quyết định có nhiệm vụ gửi cho Sở Tư pháp nơi Tòa án đó có trụ sở các văn bản sau đây: ( Bản chính hoặc bản sao): Điều 16 – Luật Lý lịch tư pháp:

+ Trích lục bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, trích lục bản án hình sự phúc thẩm;

+ Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự;

+ Quyết định ân giảm hình phạt tử hình;

+ Quyết định thi hành án hình sự;

+ Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù;

+ Quyết định xóa án tích;

+ Giấy chứng nhận đương nhiên xóa án tích.

+ Quyết định miễn chấp hành hình phạt;

+ Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt;

+ Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù;

+ Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

+ Quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù quy định tại khoản 17 Điều 15 của Luật LLTP.

b- Thông tin LLTP về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

Đề nghị Tòa án đã ra Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã gửi về Sở Tư pháp: Trích lục Quyết định tuyên bố phá sản trong đó có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

c- Thời hạn gửi trích lục bản án, quyết định, giấy chứng nhận: là 10 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hoặc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

d- Về cung cấp thông tin về điều kiện đương nhiên xóa án tích:

Đề nghị các Tòa án phối hợp xác minh và cung cấp các thông tin về điều kiện xóa án tích trong trường hợp người bị kết án thuộc diện đương nhiên xóa án tích cho Sở tư pháp để ghi vào LLTP của đương sự.

2- Cục thi hành án dân sự tỉnh phối hợp thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện cung cấp các thông tin ( bản chính hoặc bản sao) theo quy định tại Khoản 11- Điều 15 – Luật Lý lịch tư pháp, bao gồm:

a- Các văn bản:

+ Quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án;

+ Quyết định đình chỉ thi hành án;

+ Giấy xác nhận kết quả thi hành án;

+ Văn bản thông báo kết thúc thi hành án trong trường hợp người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình;

b- Thời hạn gửi các văn bản trên là sau 10 ngày kể từ ngày ra Quyết định, cấp Giấy xác nhận hoặc kể từ ngày người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

c- Về cung cấp thông tin về điều kiện đương nhiên xóa án tích:

Đề nghị Cục THA và các Chi cục phối hợp xác minh và cung cấp các thông tin về điều kiện xóa án tích trong trường hợp người bị kết án thuộc diện đương nhiên xóa án tịch cho Sở Tư pháp để ghi vào LLTP cho đương sự.

3- Các cơ quan khác tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ để Sở Tư pháp xác minh điều kiện xóa án tích trong trường hợp người bị kết án thuộc diện đương nhiên xóa án tích./.

Lê Nguyệt

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp