DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh đến với Nhân dân trên địa bàn

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh nội dung các Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ được nhiều địa phương áp dụng như Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc, thành phố Thanh Hóa, Như Thanh,… nhằm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Để nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc đồng hành cùng chính quyền các cấp về phòng, chống dịch bệnh cũng như giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo mọi người dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời nhằm kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Trong thời gian qua Sở Tư pháp Thanh Hóa đã có nhiều biện pháp trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1656/STP-PBGDPL ngày 23/8/2021 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở các hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền, các địa phương đã chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn với nhiều hình thức, đảm bảo các quy định của pháp luật đến được với người dân.

(Đoàn Thanh niên huyện Hà Trung với công tác tuyên truyền pháp luật)

Trên tinh thần để pháp luật đến với người dân được đầy đủ, kịp thời và nhanh chóng ngoài công tác chỉ đạo để chính quyền cơ sở tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở cũng như việc đăng tải các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh trên cổng thông tin điện tử của ngành, Trang thông tin điện tử về Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh thì Sở Tư pháp đã chủ động in và cấp phát hơn 35.000 tờ rơi về các quy định của pháp luật đối với việc xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh để các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cũng như cấp phát trực tiếp đến tay người dân trên địa bàn, qua đó nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cũng như đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra việc tăng cường tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch bệnh trên các trang mạng xã hội được Sở Tư pháp cũng như các đơn vị như thành phố Thanh Hóa, huyện Thường Xuân… quan tâm thực hiện. Từ các nguồn thông tin pháp luật được đăng tải rộng rãi, người dân dễ nắm bắt và thực hiện. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, qua đó có những hành vi ứng sử chuẩn mực sẽ góp phần cùng các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh covid – 19, sớm đưa cuộc sống trên địa bàn toàn tỉnh trở lại bình thường đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và đối với dân tộc trong  những lúc khó khăn như hiện nay.

                                                                                       Đại Phan

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp