DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 18/7/2019, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; cán bộ công chức Văn phòng Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Bùi Đình Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã bám sát yêu cầu và định hướng công tác theo Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, các nhiệm vụ của ngành tư pháp được thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra. Sở đã tham mưu có hiệu quả công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản của HĐND, UBND. Công tác ban hành văn bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt. Đã có 100% văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tham gia ý kiến 20 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định 186 dự thảo văn bản của tỉnh (48 Nghị quyết, 138 Quyết định). Các văn bản thẩm định và tham gia ý kiến được chú trọng về thẩm quyền ban hành, nội dung, tính khả thi của văn bản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) triển khai đầy đủ, kịp thời từ cấp tỉnh đến cấp xã. Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật mới cho hơn 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho gần 5.000 lượt người. Các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức 274 hội nghị cho trên 37.600 lượt người. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 141 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho 19.825 lượt người là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Cấp xã đã tổ chức 1.713 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho 113.356 lượt người.

Sở Tư pháp đã biên soạn, in ấn và phát hành 40.000 tờ gấp pháp luật cấp phát cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; phát hành 2.400 cuốn bản tin tư pháp. Các sở, ban, ngành tỉnh đã cấp phát 276.156 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL. UBND cấp huyện đã cấp phát 10.938 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; cấp xã phát hành 35.284 tài liệu. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 2.873 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 84%. Đến nay, toàn tỉnh có 389 đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 61%), trong đó có 56 đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới….Các tổ chức công chứng đã thực hiện 59.136 hợp đồng, giao dịch; đấu giá tài sản thành 317 cuộc; thực hiện tống đạt 8.061 văn bản, lập 72 vi bằng; trợ giúp pháp lý 213 vụ việc trong đó, tham gia tố tụng 205 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 03 vụ việc, tư vấn 05 vụ việc; với 165 người được TGPL; công tác cấp phiếu LLTP đến nay đã giải quyết cơ bản tình trạng cấp Phiếu LLTP quá hạn. Thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu LLTP 11.024 hồ sơ. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xác minh cấp 9.282 phiếu LLTP (tăng 3.359 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu trong 6 tháng cuối năm toàn ngành tư pháp tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác; tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh triển khai và thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát văn bản; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; thực hiện có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Quản Trị

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp