DANH MỤC

Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 17/01/2022, Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Ban Nội chính – Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh                                                                                       Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 37 dự thảo văn bản của Trung ương, thẩm định 296 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành; tham gia ý kiến 582 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành (tăng 265 văn bản so với cùng kỳ năm 2020); tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, xử lý 318 vụ việc pháp luật (tăng 179 vụ việc so với cùng kỳ năm 2020);  tham gia ý kiến về trình tự, thủ tục và tính hợp pháp đối với 65 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, hồ sơ cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc của các hộ dân để thực hiện dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của tỉnh.v.v. Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tự kiểm tra 3.012 văn bản do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 3 văn bản; bãi bỏ 1 văn bản để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản dưới luật đang có hiệu lực thi hành.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức 2 hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản Luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Tổ chức thành công Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” với 92 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi. Toàn tỉnh có 11.000 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” với hơn 13.000 bài dự thi (xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố).

Sở đã phối hợp với Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức 38 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, thị trấn tổ chức được 3.496 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; biên soạn, in ấn và phát hành 115.500 tờ gấp pháp luật, cuốn hỏi đáp pháp luật tìm hiểu một số quy định về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

Trong năm 2021, các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 4.582 vụ việc; tổ chức luật sư thực hiện 1.552 việc; tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 156.430 hợp đồng, giao dịch; chứng thực 223.516 trường hợp; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã tổ chức 754 cuộc đấu giá; các văn phòng thừa phát lại đã lập 168 vi bằng, tống đạt 2.048 văn bản; 2 tổ chức quản tài viên đã thực hiện 4 vụ việc; Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện 1.134 vụ việc…

đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp đạt được trong công tác năm 2021. Đồng thời, đề xuất năm 2022 ngành ngành Tư pháp cần tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm, trình độ, đạo đức công vụ để tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện trong hoạt động tư pháp.

Để làm được điều đó, ngành Tư pháp phải tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng và trình độ, phẩm chất, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng và thực thi pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân khi thi hành công vụ; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chủ động, tích cực và linh hoạt hơn trong việc tham mưu, cung cấp các ý kiến pháp lý ứng phó kịp thời với những vấn đề mới trong phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, xã hội số nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” trong tổ chức thi hành, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản, trong đó chú trọng tới tính dự báo của các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác pháp luật, tư pháp. Tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 80 KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2022. Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở và gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, góp phần quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; giúp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài có nguy cơ bị lợi dụng để tuyên truyền tư tưởng phá hoại, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực công chứng, luật sư; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch; chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch; thực hiện tốt Đề án cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho công dân…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Đồng chí Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các cấp thể có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Ngoài ra còn có 19 tập thể, 46 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp vì đã thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021.

VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp