DANH MỤC

Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp

Thực hiện Quy chế tạm thời số 01/2019/CNTT-THH-TTCNTT ngày 20/11/2019 giữa Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trong phối hợp kết nối, liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; Công văn số 530/CNTT-PM&CSDL ngày 31/12/2019 của Cục CNTT – Bộ Tư pháp; Công văn số 149/BHXH-CNTT ngày 15/01/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc liên thông dữ liệu khai sinh với Bộ Tư pháp. Ngày 21/02/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tư pháp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp

Đồng chí Nguyễn Thế Sợi – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã ký kết Quy chế phối hợp. Theo đó, các công chức Tư pháp hộ tịch tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh đang tham gia sử dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử tiến hành chuyển dữ liệu điện tử đang ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi đã được hoàn thành đăng ký khai sinh tại đơn vị sang Cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để thực hiện quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế./.

HCTP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp