DANH MỤC

Sở Tư pháp: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016.

Sở Tư pháp: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016.

Ngày 20/7/2016, Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng của Đảng bộ. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được đồng chí Lê Văn Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.
Hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 với các mục tiêu: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp đã đánh giá lại những kết quả đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2016 và đặc biệt là kết quả của công tác xây dựng đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ trong thời gian qua. Chỉ đạo các chi bộ trong thời gian tới thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng việc tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có chất lượng; đặc biệt tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các kế hoạch, chương trình công tác; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp