DANH MỤC

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản.

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản.

Ngày 15/6/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức thuộc UBND, HĐND các huyện, thị xã: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Thọ Xuân và thị xã Bỉm Sơn.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được Báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề: Những quy định chung và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.v.v.
Việc tổ chức Hội nghị với mục đích nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành về vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. Nâng cao phương pháp và kỹ năng xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kiểm soát thủ tục hành chính; lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản QPPL, đánh giá việc thi hành văn bản QPPL.
Đình Bình

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp