DANH MỤC

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị giao ban công chứng quý II năm 2015.

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị giao ban công chứng quý II năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 về hoạt động Bổ trợ tư pháp, ngày 04/7/2015, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh quý II năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng 6 tháng đầu năm 2015; Quán triệt, xúc tiến đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thiện hồ sơ thành lập Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Luật công chứng năm 2014; Trao đổi một số vấn đề về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ k‎ý theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ; Triển khai Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Đồng thời trao đổi nghiệp vụ giữa các Công chứng viên về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ đối với những khó khăn trong thời gian qua.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 40 tổ chức hành nghề công chứng ( 37 Văn phòng và 03 Phòng ) hoạt động tại 21/27 huyện, thị xã, thành phố; có 68 công chứng viên hành nghề. Từ ngày 01/01/2015 đến 30/5/2015, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng 33.018 hồ sơ; thu phí công chứng 7.436.919.000 đồng; nộp ngân sách và nộp thuế 1.283.142.000đồng.
Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã dần đi vào ổn định và từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức. Nhìn chung, các tổ chức công chứng có trụ sở, phương tiện làm việc và nơi lưu trữ hồ sơ; đã thực hiện mở các loại sổ theo quy định; hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Các tổ chức công chứng trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng cũng như công chứng viên trong quá trình hoạt động đã từng bước được nâng lên.
Thúy Hạnh.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp