DANH MỤC

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 4 dự thảo Luật

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 4 dự thảo Luật
Sáng ngày 7/9/2015, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Luật Thống kê (sửa đổi) và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng chí Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Bộ luật hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Thống kê để phù hợp Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Ý kiến các đại biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm như:
Về Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đa số các ý kiến đều đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét, bổ sung, sửa đổi lại các quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; án treo, xóa án tích, trách nhiệm hình sự của pháp nhân, quy định về các khung hình phạt tù, quy định về mức bồi thường và phạt tiền…
Về Dự thảo Luật dân sự, các ý kiến cho rằng Dự thảo cần quy định rõ và cụ thể các quy định liên quan đến hộ gia đình, cá nhân trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự, quản lý di sản cho người được thừa kế…
Về Dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các ý kiến cho rằng cần quy định giám sát chung tất cả các luật chứ không nên quy định giám sát mình Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, vấn đề bãi bỏ, hủy bỏ văn bản.
Trong Dự thảo Luật thống kê cần quy định cụ thể, rõ ràng về phạm vi điều chỉnh, các quy định về hoạt động thống kê ngoài Nhà nước, điều tra viên thống kê…
Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp