DANH MỤC

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền quyền dân sự, chính trị theo Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” và Kế hoạch số 682/KH-STP ngày 16/11/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án. Ngày 30/11/2020 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản có liên quan cho hơn 750 đại biểu là các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; giảng viên, giáo viên dạy các môn về pháp luật và giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; các đồng chí trợ giúp viên, phóng viên báo, đài trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí: Hoàng Văn Truyền – Phó giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó giám đốc Sở Tư pháp xác định Quyền dân sự, chính trị là những quyền rất quan trọng của con người được cộng đồng quốc tế quan tâm và được các nước trên thế giới ký kết bằng công ước quốc tế, trong đó Việt Nam cũng tham gia công ước nhằm bảo vệ quyền con người. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn góp phần bảo vệ tốt hơn quyền con người trong đó có các quyền về dân sự chính trị, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị là những báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã tiếp tục nâng cao nghiệp vụ đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt quan tâm đến các quy định của pháp luật bảo vệ quyền con người để tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn.

Với mục đích tạo điều kiện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên được tiếp cận với những kiến thức mới, những giá trị sâu sắc về quyền con người cũng như những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị từ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quyền con người Sở Tư pháp đã mời báo cáo viên là PGS-TS Vũ Công Giao – Giảng viên Khoa Luật – Trường Đại học quốc gia Hà Nội là chuyên gia đầu ngành về quyên con người trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua Hội nghị này những nhận thức của các đại biểu về quyền con người nói chung và các quyền về dân sự, chính trị nói riêng trong Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam đã được nâng lên. Đây là cơ sở, là nền tảng góp phần quan trọng để các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục truyền tài các quy định của pháp luật về quyền con người đến với Nhân dân trên địa bàn.

Phòng PBGDPL

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp