DANH MỤC

Sở Tư pháp Sở Tư pháp Thanh Hóa: Quán triệt, triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 31/CT-UBND đối với công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, Nghị định có hiệu lực ngày 11 tháng 01 năm 2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Toàn cảnh Hội nghị

Để triển khai nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo…. đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như an toàn cho nhân dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và trong thời gian tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Chỉ thị đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Văn Truyền quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định 137.

Nhằm thực hiện tốt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 31/CT-UBND, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 07/01/2021 triển khai Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Ngày 14/1/2021 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 31/CT-UBND đến toàn thể các đồng chí trong Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Báo Thanh Hóa, đại diện Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, Thành phố và Trưởng phòng Tư pháp.

       Đ/c Phan Văn Đại – Trưởng phòng PBGDPL triển khai Chỉ thị số 31/CT-UBND

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 16/STP-PBGDPL ngày 07/01/2021 hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức, năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ – CP, cũng như các quy định của pháp luật xử lý vi phạm về hành chính và hình sự liên quan đến việc mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép. Sở Tư pháp đã soạn thảo đề cương tuyên truyền để các các đơn vị tuyên truyền tới người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Với sự chủ động trong chỉ đạo triển khai và sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp sẽ góp phần truyền tải các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo đến với nhân dân đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh và đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

                                                                                            Đại Phan

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp