DANH MỤC

Sở Tư pháp – Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội thảo ” Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”

Sở Tư pháp – Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội thảo ” Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”

Ngày 8/92017, Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp Thanh hóa tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về” Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

 

Tham dự hội thảo có Viện khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp; đại diện các Sở: Tư pháp, Tài Nguyên môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch đầu tư, Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp; UBND thành phố Thanh Hóa; thành phố Sầm Sơn; huyện Quảng Xương, Thọ Xuân; một số xã, phường trên địa bàn tỉnh; các văn phòng Luật sư và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Hội thảo đã nghe các tham luận: yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và cải cách TTHC về bảo vệ môi trường; thực tiễn thực thi một số TTHC và cải cách TTHC về đánh giá tác động môi trường, về cấp phép xả nước thải tại Sở Tài Nguyên và môi trường; thực tiễn thực hiện các TTHC và cải cách TTHC trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và quản lý nước thải của Ban quản lý khu công nghiệp; vai trò của Sở Tư pháp trong lĩnh vực xây dựng văn bản QPPL nói chung và Văn bản QPPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng…
Hội thảo lần này nhằm thu thập thông tin, khảo sát những vấn đề liên quan đến việc xây dựng luận cứ thực tiễn đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả cải cách TTHC trong bảo vệ môi trường. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận thực trạng, trao đổi những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ; những biện pháp thực hiện cải cách TTHC. Trước đó, đoàn khảo sát của Viện đã tiến hành phát hơn 100 phiếu khảo sát cho cán bộ và nhân dân tại UBND phường Quảng Hưng và UBND thành phố Thanh Hóa để thu thập các thông tin liên quan đến việc cải cahcs TTHC trong bảo vệ môi trường.
Lê Nguyệt

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp