DANH MỤC

Tài liệu hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2019 – 2023

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC KỲ 2019 – 2023 (Kèm theo Công văn số 4305/BTP-KTrVB ngày 02/11/2022 của Bộ Tư pháp)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL
THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC KỲ 2019 – 2023
Tài liệu file đính kèm

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp