DANH MỤC

Tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Thực Kế hoạch thực hiện đề án “tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên, ngày 29/5, 2/6, 5/6 và 9/6, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã phối hợp với UBND, huyện đoàn các huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Đông Sơn triển khai tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật năm 2020 cho hơn 1.000 cán bộ làm công tác quản lý thanh niên, đoàn viên thanh thiếu niên và tuyên truyền viên pháp luật.

Báo cáo viên Pháp luật của Sở Tư pháp

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã được nghe Báo cáo viên Pháp luật của Sở Tư pháp trình bày, phân tích, giới thiệu các chuyên đề về Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật An ninh mạng… để làm sâu sắc hơn nhận thức và trách nhiệm của Thanh niên  trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nói chung và trong phát triển cộng đồng, an sinh xã hội nói riêng.

Toàn cảnh Hội nghị

Từ đây, lực lượng thanh niên trên địa bàn sẽ nêu cao tinh thần xung kích và có kế hoạch hành động để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh thiếu niên, tích cực lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng để trở thành người kế thừa và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, gánh vác việc trọng đại của nước nhà.

Phòng PBGDPL

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp