DANH MỤC

Tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai

Những năm gần đây, thiên tai liên tiếp, bất thường đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, công tác thông tin, truyền thông đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và tiến tới quản lý rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực, sự phối hợp hành động của chính quyền các cấp và nhân dân.

Thực hiện Công văn số 173/TWPCTT ngày 12/11/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai; để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về phòng, chống thiên tai đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 29/3/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3640/UBND-NN yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nộng dung.

Công văn số 173/TWPCTT Tải về

Công văn số 3640/UBND-NN Tải về

Phụ lục: Tổng hợp phim, phóng sự, video, tài liệu về phòng chống thiên tai Tải về

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp