DANH MỤC

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung xem tại file đính kèm !

Công văn 723/STP-VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp