DANH MỤC

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 678/KH-STP ngày 14/10/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính; tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 02/11/2022 Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 cho khoảng 600 đại biểu là Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn UBND huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo, công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự và phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị những kiến thức cơ bản, cập nhật về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cung cấp những kiến thức chuyên sâu, mới nhất về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận những tình huống khó khăn, phức tạp, vướng mắc và những vấn đề đặc thù của các cơ quan, đơn vị đã và đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Việt – Phó Trưởng phòng Xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp triển khai những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Truyền đạt các kỹ năng xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; xác định thẩm quyền xử phạt, quyết định cưỡng chế thi hành, tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính..v.v

ĐC Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính – Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp

Đồng chí Phạm Ngọc Thắng Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp triển khai các quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP…Nhũng kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; hoạt động kiểm tra và xử lý kết quả trong theo dõi thi hành pháp luật; tổng hợp và xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật…v.v

ĐC Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp những thắc mắc, những vấn đề còn chưa rõ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế đối với văn bản được giới thiệu trong Hội nghị. Qua đó, góp phần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các đại biểu tham dụ Hộ nghị

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – những người trực tiếp tham mưu, thực hiện, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tôt công việc được giao.

Phạm Sơn

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp